Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αι συνέπειαι της προσφονήσεως Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF