Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η εικών (Δια κωμωδίαν, πράξις μοναδική εις το είδος της ) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF