Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τα Παναθήναια: εικών εκ του φυσικού χάριν των μεταγενέστερων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF