Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα — Η Αλεξανδρινή εικών: άλαλα τα χείλη των ασεβών των μη προσκυνούντων την εικόνα τού την σεπτήν] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF