Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η στάσις: variations Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF