Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η θανατική ποινή (Επιστολή ανοικτή) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF