Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το συνάχι (Κωμωδία, φύλαξ, μίμος, διαλογή και ό,τι άλλο θέλετε, το οποίον δεν επενόησεν ο κ. Κορομηλάς) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF