Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αι ψυχώσεις ή Μελέται ιατρικαί, κοινωνιολογικαί και φιλοσοφικαί περί των φρενοπαθειών, υπό Σίμωνος Αποστολίδου, ιατρού Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF