Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η πριγκήπισσα Αλεξάνδρα (Εκ της φωτογραφίας Μαρτιριανάκη)] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF