Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Αρχαία ευρήματα εν Ακροπόλει] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF