Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εθνικαί εικόνες: η προτομή του Ρήγα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF