Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Δίστιχα επί τη εκλογή του προέδρου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF