Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αστυνομικόν διάταγμα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF