Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ο υπολοχαγός Βάγκεν ο πληγείς παρά τα Γαλλογερμανικά σύνορα] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF