Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ο πρωθυπουργός δέχεται (Σκηναί εκ του φυσικού) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF