Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Πολιτικαί σκηναί (Εκ του φυσικού) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF