Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τραγούδια εκλογικά, τα οποία δεν έχουν την αξίωσιν να γίνουν δημωτικότατα: η εληά (Ήχος: με το κράνος βαρύ στο σκοτάδι) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF