Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Προσεχής έκλειψις (εκ του αστεροσκοπείου: «Ισχύς εν τη Ενώσει»] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF