Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Σκηνή εν η εγκατέστη το τηλεγραφέιον εν Γαργαλιάνοις] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF