Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Οι τραυματισθέντες: Κωνσταντίνος Λακιώτης ανθυπολοχαγός του 5ου πεζικού συντάγματος] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF