Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Έρως πληγωμένος (Κάτωθι εικόνος) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF