Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Διακοίνωσις προς την γενικήν διεύθυνσιν των ταχυδρομείων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF