Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Σκηναί του στρατοπέδου] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF