Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Φιλοσοφικαί σκέψεις επί των συγχρόνων γεγονότων και πολλών άλλων ακόμη Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF