Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η θνησιμότης εν Παρισίοις Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF