Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Παλαιά και νέα: σημειώσεις περί του κ. Κουλώνος και της γενειάδας του- κυρίαι πολυμύστακες και γενειοφόροι- τα συνοικέσια του Αυτοκρατορικού οίκου της Αυστρίας- μυθιστορικός γάμος ενός αρχιδούκος- το πέρας των «Παλαιών και Νέων» Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF