Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το τηλέφωνον: εις μεγάλας αποστάσεις, δυσκολίαι αυτού Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF